Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM

Archiwum wydarzeń

Zarząd PTCPC do 15 stycznia 2022r

  Dnia 15 stycznia 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PTCPC w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki (Warszawa).

Walne Zgromadzenie Członków PTCPC. 15 stycznia 2022r

  Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki Sekcja Chirurgii Podstawy Czaszki Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Centrum Edukacji Medycznej CEM Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy wsparciu: Stryker Polska...

W dniach 16-17 listopada 2018r odbył się:

Kurs: Patologie okolicy otworu żyły szyjnej oraz dołu podskroniowego i jego otoczenia

Pathlogies of jugular foramen and  subtemporal fossa  region

Zaproszony gość zagraniczny/ Special guest:
Prof. Maurizio Falcioni (ENT, the University Hospital in Parma, Italy)

Miejsce szkolenia/ Venue
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki, Warszawa Dept. of Descriptive and Clinical  Anatomy; Center of Biostructure Research;  Medical University of Warsaw; Chalubinskiego Str. 5; Warsaw

Komitet Organizacyjny i Naukowy/ Organizing and Scientific Committee:
Prof. Bogdan Ciszek
Prof. Maurizio Falcioni
Prof. Piotr Ładziński
Dr hab. med. Tomasz Łysoń
Prof. Kazimierz Niemczyk
Prof. Rafał Tarnawski
Dr hab. med. Marcin Szymański

W dniach od 9 do 10 listopada 2017r. odbył się:

Kurs: Patologie okolicy kąta mostowo-móżdżkowego

Organizator: Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki Sekcja Chirurgii Podstawy Czaszki Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kliniki Neurochirurgii i Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Wykładowcy: Prof. Marcos Tatagiba Prof. Kazimierz Niemczyk Dr hab. Przemysław Kunert Prof. Bogdan Ciszek

Zjazd Otologia 2017

W ramach laryngologicznego zjazdu Otologia 2017 w Łodzi (Hotel Double Tree by Hilton, ul. Łąkowa 29) w dnia 6.10.2017 r. (w godz. 15:30-17:00) odbyła się sesja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki.

Po sesji  odbyło się Walne Zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, na którym wybrano nowy zarząd PTCPC.

Prezes:
Dr hab. med. Tomasz Łysoń

Członkowie:
Prof. Kazimierz Niemczyk
Prof. Bogdan Ciszek
Prof. Piotr Ładziński
Dr hab. med. Marcin Szymański
Prof. Małgorzata Wierzbicka
Dr hab. med. Przemysław Kunert

Z wielkim i szczerym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Skarbnika Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki

Pana Docenta Tomasza Kopcia

2 stycznia 2017 roku odszedł od nas człowiek niezwykle wartościowy, naznaczony poczuciem obowiązku, a jednocześnie osoba bardzo ciepła, przyjazna, zawsze nastawiona na pozytywną współpracę.
Jego odejście w pełni sił twórczych to strata niepowetowana dla naszego Towarzystwa, dla Poznańskiej Kliniki Otolaryngologii,  a wręcz dla całej polskiej medycyny.

29.09-1.X.2016

Anatomia i techniki operacyjne chirurgii podstawy czaszki ? konferencja naukowo-szkoleniowa.

Kurs endoskopowych technik przeznosowych w chirurgii patologii okołosiodłowych z elementami dostępów rozszerzonych do podstawy czaszki

Organizator:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
Sekcja Chirurgii Podstawy Czaszki Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów
Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Partner technologiczny:
KARL STORZ ENDOSKOP POLSKA MARKETING SP. Z O.O.
storz-100

Miejsce szkolenia:
Warszawa: Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki

Komitet Naukowy:
Prof. Tomasz Bednarczuk (Warszawa)
Prof. Wiesław Bonicki  (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek (Warszawa)
Dr hab. med. Przemysław Kunert (Warszawa)
Dr n. med. Jacek Kunicki (Warszawa)
Dr n. med. Paweł Poppe (Warszawa)
Dr hab. med. Tomasz Łysoń (Białystok)
Dr. hab. n. med. Adam Rudnik (Katowice)
Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz (Białystok)
Prof. dr hab. med.  Małgorzata Wierzbicka (Poznań)
Prof. Mirosław Ząbek (Warszawa)

Liczba uczestników:
zajęcia praktyczne: 12 lekarzy (decyduje kolejność zgłoszeń)
dodatkowo możliwość uczestniczenia w zajęciach teoretycznych: 15 lekarzy

Koszt uczestnictwa:
w zajęciach teoretycznych i praktycznych: 1000 zł
w zajęciach teoretycznych bez kursu praktycznego: 300 zł

Numer konta:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
PKO SA I O/Poznań, 65 1240 1747 1111 0000 1849 1223

Program:

29 września 2016 (czwartek)

8:30 ? 9:00 Prof. Bogdan Ciszek: ?Anatomia zatok obocznych nosa i okolicy siodła tureckiego i wybrane zagadnienia anatomii rozszerzonych dostępów operacyjnych do podstawy czaszki?
9:00 ? 9:20 Dr Marek Roslon, Prof. Tomasz Bednarczuk: „Okołooperacyjna farmakoterapia guzów przysadki czyli przygotowanie oraz postępowanie pozabiegowe w zależności od rodzaju gruczolaka i zaburzeń hormonalnych”
9:20 ? 9:45 Dr Janusz Pachucki, Dr Beata Rak:  „Udar przysadki – stan bezpośredniego zagrożenia życia”
9:45 ? 10:15 Dr Jacek Kunicki: ?Podstawy kwalifikacji do operacji guzów okołosiodlowych,  postępowanie okołoperacyjne i pooperacyjne?
10:15 ? 10:45 Dr hab. Adam Rudnik: ?Instrumentarium i dostęp endoskopowy przezklinowy do okolicy siodła tureckiego?
10:45 ? 11:15 Dr Paweł Poppe: ?Komplikacje przezklinowych endoskopowych operacji przysadki mózgowej?
11:15 ? 11:45 Dyskusja
12:00 ? 13:00 Obiad
13:00 ? 18:00 Zajęcia praktyczne na preparatach

30 września 2016 (piątek)

8:30 ? 9:15 Dr hab. Andrzej Sieśkiewicz: ?Przeznosowe endoskopowe rozszerzone dostępy do podstawy czaszki?
9:15 ? 10:00 Dr hab. Tomasz Łysoń: ?Zaopatrywanie płynotoków endoskopową techniką przeznosową?
10:00 ? 10:45 Dr Tomasz Dziedzic: ?Anatomia kliniczna przezsiodłowego dostepu do podstawy czaszki.?
10:45 ? 11:30 Prof. Mirosław Ząbek: ?Radiochirurgia patologii okołosiodłowych?
11:30 ? 12:00 Dyskusja
12:00 ? 13.00 Lunch
13:00 ? 18:00 Zajęcia praktyczne na preparatach
20:00 Kolacja

1 października 2016

 Konferencja naukowo-szkoleniowa.  ?Endoskopowe techniki przeznosowe w chirurgii patologii okołosiodłowych z elementami dostępów rozszerzonych do podstawy czaszki.?

9.00 ? 10.30 Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek: ?Anatomia zatok obocznych nosa i okolicy siodła tureckiego i wybrane zagadnienia anatomii rozszerzonych dostępów operacyjnych do podstawy czaszki.?
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk: ?Diagnostyka endokrynologiczna guzów przysadki mózgowej.?
Dr n. med. Jacek Kunicki: ?Podstawy kwalifikacji do operacji guzów okołosiodlowych,  postepowanie okołoperacyjne i pooperacyjne.?
Dr hab. n. med. Adam Rudnik: ?Instrumentarium i dostęp endoskopowy przezklinowy do okolicy siodła tureckiego.?
Dr hab. n. med. Paweł Poppe: ?Komplikacje przezklinowych endoskopowych operacji przysadki mózgowej.?
Dr hab. med. Andrzej Sieśkiewicz: ?Przeznosowe endoskopowe rozszerzone dostępy do podstawy czaszki.?
Dr hab. n. med. Tomasz Łysoń: ?Zaopatrywanie płynotoków endoskopową techniką przeznosową.?
Dr. n. med. Tomasz  Dziedzic: ?Anatomia kliniczna przezsiodłowego dostępu do podstawy czaszki.?
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek: ?Radiochirurgia patologii okołosiodłowych?.
10.30 ? 11.00 Dyskusja i doniesienia konferencyjne

Zapraszamy do zgłaszania krótkich doniesień nawiązujących do tematu konferencji (5 min.)

Zgłoszenia na kurs oraz abstrakty i prezentacje proszę przesłać na adres ptcpc@vp.pl do dnia 10 września 2016.

26-28.V.2016

12 Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii podstawy Czaszki

Link do strony:
https://www.esbs.eu/2016/

15-18.V.2016

7 Kongres Chirurgii Endoskopowej Podstawy Czaszki i Mózgu

https://www.endoworld.org/d-1_7TH_WORLD_CONGRESS_FOR_ENDOSCOPIC_SURGERY_OF_THE_SKULL_BASE_AND_BRAIN

23-25.X.2014

Kurs Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki: ?Chirurgia kąta mostowo-móżdżkowego?

Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
Warszawa 23-25.X.2014
(miejsce szkolenia:
Zakład Anatomii Prawidłowej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki)

Komitet Naukowy:

Prof. Piotr Ładziński (Sosnowiec)
Prof. Bogdan Ciszek (Warszawa)
Prof. Jacek Fijuth (Łódź)
Prof. Andrzej Marchel (Warszawa)
Prof. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
Doc. Krzysztof Morawski (Warszawa)
Doc. Przemysław Kunert (Warszawa)
Dr n. med. Robert Bartoszewicz
Dr n. med. Lidia Mikołajewska

Komitet Organizacyjny:

Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
Zakład Anatomii Prawidłowej WUM
Klinika Otolaryngologii WUM
Klinika Neurochirurgii SPCSK
Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii

Liczba uczestników zajęć praktycznych: 12 lekarzy
Liczba uczestników zajęć praktycznych: 20 lekarzy
Koszt uczestnictwa w zajęciach praktycznych: 2000 zł
Koszt uczestnictwa w zajęciach teoretycznych: 300 zł
Koszt uczestnictwa wyłącznie w Konferencji (sobota): 50 zł
Liczba uczestników Konferencji: 50 osób

Program

23 października 2014 (czwartek)

9:00 ? 9: 45 – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Ciszek: ?Anatomia kąta mostowo-móżdżkowego?
10:00 ? 10:45 – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel: ?Dostęp retrosigmoidalny oraz podpotyliczny?
11:00 ? 11:45 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: ?Dostęp przez środkowy dół czaszki oraz przezbłędnikowy?
12:00 ? 13:00 ? obiad
13:00 ? 18:00 ? zajęcia praktyczne na preparatach

24 października 2014 (piątek)

9:00 ? 9:45 – Dr Robert Bartoszewicz: ?Charakterystyka kliniczna guzów kata mostowo-móżdżkowego?
10:00 ? 10:45 ? Dr hab. n. med. Przemysław Kunert: ?Czynność nerwu twarzowego u pacjentów po operacjach usunięcia osłoniaków nerwu przedsionkowego?
11:00 ? 11:45 – Dr hab. n. med. Przemysław Kunert: ?Metody rekonstrukcji nerwu twarzowego ? technika zespolenia z nerwem podjęzykowym?
12:00 ? 13:00 ? obiad
13:00 ? 18:00 ? zajęcia praktyczne na preparatach
20:00 ? kolacja

25 października 2014 (sobota) 9:00 ? 15:00

Konferencja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki
9:00 ? 9:45 ? Prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth: ?Radioterapia guzów nerwu przedsionkowo ? ślimakowego?
9:45 ? 10:30 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel: ?Chirurgia guzów kąta mostowo-móżdżkowego po radioterapii?
10:30 ? 11:15 ? Dr n. med. Stanisław Kwiek: ?Guzy kąta mostowo-móżdżkowego ? analiza materiału Kliniki Neurochirurgii Śląskiego UM?
11:15 ? 11:45 ? przerwa kawowa
11:45 ? 12:30 – Dr hab. n. med. Krzysztof Morawski: ?Śródoperacyjne monitorowanie słuchu podczas chirurgii guzów kata mostowo-móżdżkowego?
12:30 ? 13:15 – Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk: ?Możliwości zachowania i rehabilitacji słuchu w neurofibromatozie typu 2.?
13:15 ? 14:00 – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel: ?Implanty pniowe w neurofibromatozie typu 2.?
14:00 ? 14:45 ? dr n. med. Lidia Mikołajewska: ?Wyniki stosowania implantów pniowych?
14:45 ? 15:00 ? Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk – zakończenie konferencji

22-24.XI.2012

XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Anatomia i Techniki Operacyjne w Chirurgii Podstawy Czaszki
Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
Warszawa 22-24.XI.2012
(miejsce Kursu i Konferencji: Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej CB WUM, Warszawa, ul. Chałubińskiego 5)

Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. n. med Bogusław Ciszek
Prof dr hab. n. med. Andrzej Marchel
Prof. dr hab. n. med Andrzej Maciejczak
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Prof. dr hab. n. med Romuald Krajewski
Prof. dr hab. n. med. Piotr Ładziński
Dr hab. n med. Krzysztof Morawski
Dr n. med. Tomasz Gotlib
Dr n. med Tomasz Kopeć
Dr n. med. Magdalena Gola
Dr n. med. Dorota Kiprian
Dr n. med. Jarosław Żyłkowski

22 listopada 2012 (czwartek)

08:30 ? 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 ? 10:00 Anatomia prawidłowa i chirurgiczna pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego
/Prof. B. Ciszek/
10:00 ? 10:15 Przerwa
10:15 ? 11:15 Dostępu boczne (przezkłyciowy częściowy i przezkłykciowy całkowity) do
pogranicza czaszkowo- kręgosłupowego /Doc. P. Ładziński/
11:15 ? 11:30 Przerwa
11:30 ? 12:30 Dostęp przedni (przez otwarte usta i tylną ścianę gardła) do pogranicza
czaszkowo-kręgosłupowego /Prof. A.Maciejczak/
12:30 ? 14:00 Przerwa ? obiad
14:00 ? 17:00 Zajęcia praktyczne: Dostępy przezkłykciowe (wyłonienie i mobilizacja
odcinka podpotylicznego tętnicy kręgowej, usunięcie kłykcia potylicznego z
mobilizacją nerwu podjęzykowego) Dostęp przez otwarte usta ( ekspozycja
tylnej ściany gardła i przedniej powierzchni kompleksu C1-C2-C3, usunięcie
przedniego łuku C1, środkowej części trzonu C2 oraz zęba obrotnika )

23 listopada 2012 (piątek)

09:00 ? 10:00 Anatomia prawidłowa i chirurgiczna otworu szyjnego i jego otoczenia
/Prof. B.Ciszek/
10:00 ? 10:15 Przerwa
10:15 ? 11:00 Dostępy otologiczne do opuszki żyły szyjnej /Prof. K.Niemczyk/
11:15 ? 12:15 Technika operacyjna guzów otworu szyjnego i jego otoczenia
/Prof. A.Marchel/
12:15 ? 14:00 Przerwa ? obiad
14:00 ? 17:00 Zajęcia praktyczne: Dostęp do opuszki żyły szyjnej (mastoidektomia,
mobilizacja nerwu twarzowego, odsłonięcie opuszki żyły szyjnej,
uwidocznienie nerwów językowo-gardłowego, błędnego i dodatkowego oraz
tętnicy szyjnej wewnętrznej)

24 listopada 2012 (sobota)

11:00 ? 13:00 Otwarta Konferencja Naukowa PTCPC
Diagnostyka i postępowanie w guzach otworu szyjnego ? Okrągły stół
Moderator: Prof dr hab. n. med. Andrzej Marchel
Uczestnicy: Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Dr n. med. Jarosław Żyłkowski
Dr n. med. Magdalena Gola
Dr n. med. Dorota Kiprian