Członkostwo Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki

Zgodnie ze statutem członkiem zwyczajnym PTCPC może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przyjęta w poczet członków uchwalą zarządu Towarzystwa.
Chętnych zapraszamy do zgłaszania się bezpośrednio w trakcie naszych spotkań. Zgłoszenia mogą być także przesyłane na adres ptcpc@vp.pl

Roczna składka członkowska wynosi 80 PLN

Numer konta PTCPC:

Bank Pekao S.A. 65 1240 1747 1111 0000 1849 1223