Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 

Strona główna
Wydarzenia
Publikacje
Zarząd
Inne strony WWW
In English

UWAGA! Jest to archiwalna wersja strony PTCPC z 2011 roku.

Aktualna wersja jest pod adresem: PTCPC


+   Cele działalności:

"Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki jest stowarzyszeniem interdyscyplinarnym powołanym dla wspierania i promocji zagadnień dotyczących fizjologii i patologii w obrębie podstawy czaszki. Członkostwo przedstawicieli różnych specjalności medycznych zajmujących się podstawą czaszki zapewni wymianę doświadczeń tak w zakresie rozpoznawania i leczenia, jak i badań naukowych i nauczania. Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez:
+   podejmowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju chirurgii podstawy czaszki tak pod względem naukowym, jak i leczniczym oraz rehabilitacyjnym,
+   prowadzenie i wspieranie badań naukowych podstawowych i aplikacyjnych,
+   organizowanie interdyscyplinarnych konferencji, sympozjów i innych form wymiany doświadczeń,
+   promocję zagadnień chirurgii podstawy czaszki także wobec innych specjalności medycznych,
+   propagowanie różnych form szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
+   wzbogacenie form nauczania studentów i lekarzy specjalizujących się."
- statut PTCPC.
+    Towarzystwo zostało założone w 1996 roku. Pracą Towarzystwa kieruje Zarząd wybierany co 3 lata podczas Zjazdu Towarzystwa. Dla zapewnienia charakteru interdyscyplinarnego Towarzystwa kolejny prezes Zarządu reprezentuje inną specjalność niż jego poprzednik. Wśród członków Towarzystwa najliczniejsi są neurochirurdzy i otolaryngologdzy.
+    Strony internetowe są zawsze "w budowie" i dotyczy to tak samo stron PTCPC. Mamy nadzieję, że szybko będziemy mogli tu umieścić bardzo dużo pożytecznych informacji i zapraszamy do współpracy w tworzeniu serwisu.

+   Wydarzenia:

+   
X Konferencja "Anatomia i techniki operacyjne w chirurgii podstawy czaszki": "Dostępy endoskopowe w chirurgii podstawy czaszki" odbędzie się w dniach 17-19 marca 2011 w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z programem.  
+   IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki odbył się razem ze zjazdem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów w dniach 10-12 czerwca 2010 w Warszawie. 
+    Wznowiono program wymiany pomiędzy ośrodkami chirurgii podstawy czaszki. Ośœrodki uczestniczące w programie będą przekazywały informacje o planowanych na najbliższe tygodnie zabiegach, zaś Zarząd będzie je rozsyłał do wszystkich ośrodków, aby osoby chętne w uczestniczeniu w takich zabiegach mogły porozumieć się z danym ośrodkiem i uzgodnić możliwość wizyty. Liczba ośrodków i zabiegów chirurgii podstawy czaszki jest ograniczona i celem programu jest umożliwienie lekarzom zainteresowanym szkoleniem w tej dziedzinie uczestnictwa w większej liczbie zabiegów i poznania zróżnicowanych technik operacyjnych.
+   IX Konferencja "Anatomia i techniki operacyjne w chirurgii podstawy czaszki" była poświęcona zagadnieniom chirurgii oczodołu i odbyła się w dniach 3-5 grudnia 2009 roku. Program konferencji obejmował część praktyczną oraz posiedzenie naukowe PTCPC.
+   VIII Konferencja "Anatomia i techniki operacyjne w chirurgii podstawy czaszki" poświęcona zagadnieniom chirurgii przysadki, szczególnie chirurgii endoskopowej przysadki oraz zatoki klinowej odbyła się w dniach 27-29 listopada 2008 roku.
+    Na stronie poświęconej wydarzeniom naukowym i szkoleniowym organizowanym przez PTCPC i inne organizacje oraz instytucje zajmujące się chirurgią podstawy czaszki można znaleźć kalendarz zbliżających się imprez oraz odniesienia do materiałów z konferencji i zjazdów, które odbyły się.

 
 
Korespondencja:
Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
Państwowy Szpital Kliniczny Nr 2
ul. Przybyszewskiego 49, 60-365 Poznań
poczta elektroniczna
tel. +48225992521, fax. +48225992523
 
 
Š - Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki.    2011-03-13