Zaznacz stronę

Kurs PTCPC, 16-17 listopad 2018r

Course of PSSBS, November 16-17,  2018

Patologie okolicy otworu żyły szyjnej oraz dołu podskroniowego i jego otoczenia

Pathlogies of jugular foramen and  subtemporal fossa  region

 

INFORMACJE OGÓLNE/ General information
Organizator: Organizers

Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki – PTCPC/ Polish Society of the Skull Base Surgery – PSSBS

Sekcja Chirurgii Podstawy Czaszki Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów / Section of the Skull Base Surgery of the Polish Society of Neurosurgeons

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego / Dept. of Descriptive and Clinical  Anatomy; Center of Biostructure Research;  Medical University of Warsaw

 

Zaproszony gość zagraniczny/ Special guest

Prof. Maurizio Falcioni (ENT, the University Hospital in Parma, Italy)

 

Miejsce szkolenia/ Venue

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego 5 – róg Oczki, Warszawa Dept. of Descriptive and Clinical  Anatomy; Center of Biostructure Research;  Medical University of Warsaw; Chalubinskiego Str. 5; Warsaw

 

Koszt szkolenia/ Course fee

1000 PLN – zajęcia praktyczne i teoretyczne: maksymalnie 12 lekarzy (decyduje kolejność zgłoszeń)/ dissection and lectures (12 participants)

300 PLN – uczestnictwo tylko w zajęciach teoretycznych: maksymalnie 15 lekarzy/ lectures only (max. 15 participants)

 

Zgłoszenia/ Registration

Email: ptcpc@vp.pl

Płatność na konto po potwierdzeniu rejestracji/ Account nr

Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki;
Szpital Kliniczny im. H Święcickiego
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
NIP: 7792189613
Nr Konta:   PKO SA I O/Poznań, 65 1240 1747 1111 0000 1849 1223

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania dla uczestników kursu/ accomodation is not included for the course participants

 

Komitet Organizacyjny i Naukowy/ Organizing and Scientific Committee

Prof. Bogdan Ciszek
Prof. Maurizio Falcioni
Prof. Piotr Ładziński
Dr hab. med. Tomasz Łysoń
Prof. Kazimierz Niemczyk
Prof. Rafał Tarnawski
Dr hab. med. Marcin Szymański

 

PLAN KURSU/ Schedule

 Dzień 1 / Day 1

Część wykładowa / Lectures

8.00-8.30 Anatomia okolicy otworu żyły szyjnej / Anatomy of the region of jugular foramen – Prof. Bogdan Ciszek (Nch, Warszawa)
8.30-9.15 Operative treatment of type C paraganglioma – Prof. Maurizio Falcioni (ENT; Piacenza, Italy)
9.15-9.45 Dostęp podskroniowy Fisch’a typ A – Dr hab. med. Marcin Szymański (ENT; Lublin)/ Subtemporal type A Fisch approach
9.45-10.15 Wykład Prezesa ESBS: Modyfikacje dostępów podskroniowych w chirurgii przyzwojaków otworu żyły szyjnej. Prof. Kazimierz Niemczyk (ENT, Warszawa)/ Lecture of ESBS President: Surgery of jugular foramen paragangliomas with modyified subtemporal approaches.
10.15-10.45 Rola radiochirurgii w leczeniu patologii zlokalizowanych w okolicy otworu żyły szyjnej – Prof. Rafał Tarnawski (IO; Gliwice)/ Radiosurgery for pathologies localised in the region of jugular foramen

Część praktyczna / Dissections

11.00-18.00  Prof. Maurizio Falcioni (ENT); Dr hab. med.  Marcin Szymański (ENT)
13.00-14.00 Przerwa obiadowa/ Lunch time (lunch boxes)

 

Dzień 2 / Day 2

Część wykładowa / Lectures

8.00 – 8.30 Dostęp podskroniowy rozszerzony – technika operacyjna i znaczenie w leczeniu guzów nowotworowych podstawy czaszki  – Prof. Piotr Ładziński (NCh; Sosnowiec)/ Subtemporal infratemporal fossa approach – technique and its role in skull base surgery
8.30- 9.15 Technika zachowania gałęzi skroniowej nerwu twarzowego w trakcie odsłaniania łuku jarzmowego – Prof. Bogdan Ciszek (NCh; Warszawa), Prof. Piotr Ładziński (NCh; Sosnowiec)/ Preservation of VIIth nerve temporal branch during zygomatic arc exposition

Część praktyczna / Dissections

9.30-14.00 Prof. Bogdan Ciszek (NCh; Warszawa), Prof. Piotr Ładziński (NCh; Sosnowiec)
14.00  Zakończenie kursu /  Course completion